Tuesday, December 16, 2008

Ufoja Lahdessa 2, Daada

Lahtelainen kirjankustantamo Daada on vuoden 2009 alussa aikeissa julkaista uusimman ufo-raporttinsa Ufoja Lahdessa 2. Tietolähteittemme mukaan kyseisessä julkaisussa paljastetaan aiemmin tuntemattomia yksityiskohtia Matti Hagelbergin 1990-luvun alun väitetystä ufohavainnosta. Kaikki informaatio jonka avulla Matti Hagelberg voidaan pitävästi liittää osaksi jotain tarkasti dokumentoitua tapahtumasarjaa ja ajanjaksoa on tottakai aina tervetullutta. Jäämme odottamaan.

Henkilökohtaisesti en pidä todennäköisenä, että Daada olisi onnistunut hankkimaan käsiinsä asiakirjoja jotka eivät jo olisi yleisessä tiedossa. Mikäli niin kuitenkin on voidaan melkoisella varmuudella sanoa, että kyseessä on kevään 2009 Matti Hagelberg -tapaus.

Asian tekee kuitenkin merkilliseksi se, että Daada on nettisivullaan ilmoittanut lopettaneensa toimintansa. En ole myöskään (yrityksistäni huolimatta) onnistunut löytämään yhtäkään Daadan julkaisemista kirjoista Nokian kirjakaupasta. Kysyin asiaa myös ko. liikkeen omistajalta, joka vahvisti epäilykseni: Daada ei ole todellinen olemassaoleva kustantamo. Ei ainakaan missään sanan arkikielisessä merkityksessä. On hyvin epäselvää mistä tässä on kysymys ja keitä ovat henkilöt "Daadan" takana.

Thursday, December 04, 2008

Tuhannen euron palkkio Matti Hagelbergin olemassaolon kiistattomasti osoittavista todisteista

Tällä sivulla tarkoituksenamme on kerätä todistusaineistoa Matti Hagelbergin olemassaolosta. Toistaisesti pitäviä todisteita ei ole onnistuttu hankkimaan. Olemmekin nyt päättäneet maksaa tuhannen euron palkkion kaikista kiistattomista ja notaarin vahvistamista todisteista.

Tuesday, December 02, 2008

Matti Hagelbergiä esittävä lyijykynäpiirros


Yleisen uskomuksen mukaan tämä ruutupaperille tehty lyijykynäpiirustus esittää Matti Hagelbergiä. Tekijä on tuntematon. Ajankohta 1970 -luvun puoliväli. Tiedossa ei ole onko piirros tehty suoraan havainnosta vai onko taiteilija toteuttanut sen jonkun kolmannen osapuolen kertomuksen pohjalta. Muistakaan tekohetkellä vallinneista olosuhteista ei ole varmuutta.
Useissa lähteissä Matti Hagelbergin syntymävuodeksi on merkitty vuosi 1964. Mikäli tuo pitäisi paikkansa esittäisi kuva häntä n. 10-vuotiaana. En pidä tätä todennäköisenä. Lienee siis joko niin että (A) kuva ei esitä Matti Hagelbergiä tai (B) Matti Hagelberg on syntynyt parikymmentä vuotta vallitsevaa käsitystä aiemmin tai (C) on olemassa jokin kolmas tuntematon selitys.

Monday, December 01, 2008

Tervetuloa Matti Hagelberg -sivulle

Keskimäärin joka kymmenennellä maailman ihmisellä on Matti Hagelberg -havaintoja. Mikäli olet tehnyt Matti Hagelberg -havainnon voit raportoida siitä tällä sivustolla. Muista mainita havainnon ajankohta, säätila, kellonaika ja etäisyys jolta havainto tehtiin. Oliko Matti Hagelberg liikkeessä? Jos liikkui, niin mihin suuntaan?

Pyrimme varmistamaan jokaisen havainnon aitouden ennen sen julkaisua.